Trạm sản xuất khí Nitơ

: TSXK
Giá Bán : Liên hệ ngay
TRẠM SẢN XUẤT KHÍ NITƠ –CÔNG NGHỆ MÀNG АМВП

TRM SN XUT KHÍ NITƠ –CÔNG NGH MÀNG  АМВП

Trạm sx khí nitơ từ không khí theo công nghệ màng, trên cơ sở trạm  khí nén khô kiểu trục vít dùng để sản xuất  nitơ dạng khí từ khí trời tại chỗ cần sử dụng.Trạm được dùng để dập lửa , chữa cháy trong mỏ, trong các thể tích kín, dùng trong việc diệt côn trùng ,bảo quản ngũ cốc trong silo và trong các lĩnh vực khác. 

Công suất sản xuất Nitơ :2,5 -26,5 m3/phút                        Áp suất Nitơ đầu ra : 8,15 kg/cm2      

Ký hiệu trạm

Công suất sản xuất Nitơ

Áp suất Nitơ đầu ra

Độ sạch nitơ

Công suất khí đầu vào của trạm

Áp suất khí nén đầu ra

Công suất động cơ dẫn động

Kích thước D.R.C

Trọng lượng

 

нм³/phut

kg/cm2

%max

нм³/phut

Pн,kg/cm2

кw

мм

кg

АМВП-2,5/0,7

2,5

8.15

99,0

7,35

10.81 

75

7000x
2500x
4000

15000

АМВП-3,0/0,7

3,0

8.15

99,0

8,96

10.81

АМВП-4,0/0,7

4,0

8.15

99,0

11,18

10.81

90

АМВП-5,5/0,7

5,5

8.15

99,0

14,80

10.81

132

20000

АМВП-6,5/0,7

6,5

8.15

99,0

18,03

10.81

160

АМВП-8,0/0,7

8,0

8.15

99,0

22,40

10.81

200

АМВП-8,5/0,7

8,5

8.15

99,0

23,15

10.81

АМВП-9,0/0,7

9,0

8.15

99,0

24,38

10.81

АМВП-10,0/0,7

10,0

8.15

99,0

26,95

10.81

250

13500x
2500x
4000

30000

АМВП-11,0/0,7

11,0

8.15

99,0

30,06

10.81

АМВП-12,0/0,7

12,0

8.15

99,0

32,31

10.81

АМВП-13,5/0,7

13,5

8.15

99,0

37,26

10.81

315

АМВП-14,0/0,7

14,0

8.15

99,0

38,60

10.81

АМВП-15,0/0,7

15,0

8.15

99,0

42,15

10.81

400

АМВП-16,0/0,7

16,0

8.15

99,0

42,20

10.81

12000x
2500x
4000

АМВП-19,0/0,7

19,0

8.15

99,0

52,20

10.81

АМВП-23,0/0,7

23,0

8.15

99,0

62,30

10.81

500

АМВП-26,5/0,7

26,5

8.15

99,0

72,00

10.81

630