Tài liệu ký hiệu cáp thép

Công ty TNHH Nam Nhật cung cấp các loại cáp thép chuyên dùng từ Nga, Ukraine. Sau đây là bảng ký hiệu cáp thép theo tiêu chuẩn Gost và một số ký hiệu cáp thép của Hàn Quốc và Trung Quốc để đối chiếu.

Cáp thép Nga, Ukraine theo tiêu chuẩn GOST (ГОСТ)

Cáp thép của Hàn Quốc

Cáp thép của Trung Quốc 

Tiêu đề khác
  • Tìm hiểu về vật liệu nhẹ không nung
  • SẮT THÉP
  • HỢP KIM ĐỒNG