Máy nén khí cho ngành công nghiệp khác

: MNK CNK
Giá Bán : Liên hệ ngay
Máy nén khí dùng cho các ngành công nghiệp khác:
- Trạm máy nén khí di động ВВП-3,5/7 Э;
- Trạm máy nén khí cố định có công suất lớn ВВ-50/8 Б У3; ВВ-100/8 У3;
- Trạm máy nén khí ВВ-7/10C, ВВ-25/9, ВВ-32/8 Б У3 v.v.

Xem chi tiết thông số kỹ thuật của từng loại tại đây.

D.1 Trạm máy nén khí di động ВВП-3,5/7 Э

Dùng sản xuất cấp khí nén cho các dụng cụ thiết bị dùng khí nén, cho các nhu cầu công nghệ trong qúa trình thực hiện việc thi công xây dựng, sửa chữa, lắp đặt đường xá. Theo yêun cầu của khách hàng có thể cách âm , kiểu dáng độc đáo.

-  Lưu lượng đầu vào : 3,5 đến 20 m3/phút                                    

-  Áp suất nén : 7-10 kg/cm2                                  

 

D.2 TRẠM MÁY NÉN KHÍ CỐ ĐỊNH CÓ CÔNG  SUẤT LỚN  ВВ-50/8 Б У3

Dùng sản xuất cấp khí nén cho các hệ thống khác nhau, các dụng cụ thiết bị dùng khí nén, cấp khí nén vào hệ thống dẫn khí nén, và dùng cho các mục đích khác.

-  Lưu lượng đầu vào : 50 m3/phút                                                  

-  Áp suất nén : 8 kg/cm2                                    

 

D.3 TRẠM MÁY NÉN KHÍ CỐ ĐỊNH CÓ CÔNG   SUẤT LỚN  ВВ-100/8  У3

Dùng sản xuất cấp khí nén cho các hệ thống khác nhau, các dụng cụ thiết bị dùng khí nén, cấp khí nén vào hệ thống dẫn khí nén, và dùng cho các mục đích khác.

-   Lưu lượng đầu vào : 95 m3/phút                                                 

-  Áp suất nén : 8 kg/cm2                                     

 

D.4 TRẠM MÁY NÉN KHÍ  ВВ-7/10C

Dùng sản xuất cấp khí nén cho các hệ thống khác nhau, các dụng cụ thiết bị dùng khí nén và dùng cho các mục đích kháс

-  Lưu lượng đầu vào : 7 đến 72 m3/phút                                       

-  Áp suất nén : 10,8 kg/cm2

 

D.5 TRẠM MÁY NÉN KHÍ  ВВ-25/9 

Dùng sản xuất cấp khí nén cho các hệ thống khác nhau, các dụng cụ thiết bị dùng khí nén và dùng cho các mục đích khác

-  Lưu lượng đầu vào : 25 ; 32m3/phút                                            

-  Áp suất nén : 9 ; 8 kg/cm2

 

D.6 TRẠM MÁY NÉN KHÍ  ВВ-25/8 А У3

Dùng sản xuất cấp khí nén cho các hệ thống khác nhau, các dụng cụ thiết bị dùng khí nén và dùng cho các mục đích khác

-  Lưu lượng đầu vào : 25; 32 ; 40 m3/phút                                    

-  Áp suất nén : 8 kg/cm2

 

D.7 TRẠM MÁY NÉN KHÍ  ВВ-32/8 Б У3

Dùng sản xuất cấp khí nén cho các hệ thống khác nhau, các dụng cụ thiết bị dùng khí nén và dùng cho các mục đích khác

-  Lưu lượng đầu vào : 30 ; 32 ; 50 m3/phút                                   

-  Áp suất nén : 9 ; 8 ; 8 kg/cm2

 

D.8 TRẠM MÁY NÉN KHÍ  ВВ-30/8 С У3

Dẫn động động cơ điện. dùng sản xuất cấp khí nén cho các hệ thống khác nhau, các dụng cụ thiết bị dùng khí nén và dùng cho các mục đích khác 

-  Lưu lượng đầu vào : 30 m3/phút                                                  

-  Áp suất nén : 8 kg/cm2

 

D.9 TRẠM MÁY NÉN KHÍ  ВВ-30/9 У3

Dùng sản xuất cấp khí nén cho các hệ thống khác nhau, các dụng cụ thiết bị dùng khí nén và dùng cho các mục đích          

-  Lưu lượng đầu vào : 30; 32; 50 m3/phút                                     

-  Áp suất nén : 9 ; 8 ; 8 kg/cm2