CÁC PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH CẶN TRONG ĐƯỜNG ỐNG

Đóng cặn trong thành ống kim loại hệ thống cấp nước thành phố, hệ thống trao đổi nhiệt công nghiệp là hiện tượng tự nhiên. Chúng có nguyên nhân do qúa trình gỉ bên trong thành ống và do một số tạ...

GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN UKRROSMETALL

Tập đoàn công nghiệp “Ukrrosmetall” bắt đầu thành công trên thị trường Ukraine và nước ngoài kể từ năm 1994. Kể từ năm 1994 tập đoàn đã thiết lập mối quan hệ bạn hàng chặt chẽ với các nhà máy côn...