Thiết bị kiểm tra rò rỉ DEZEGA UPG

: UPG
Giá Bán : Liên hệ ngay
DEZEGA khuyến nghị sử dụng UPG để kiểm tra định kì độ kín khí của các bình tự cứu cách ly loại đeo lưng.

Hàng đặt (không có sẵn).

DEZEGA khuyến nghị sử dụng UPG để kiểm tra định kì độ kín khí của các bình tự cứu cách ly loại đeo lưng.

Nguyên lý hoạt động của thiết bị kiểm tra rò rỉ dựa trên việc tạo ra áp lực vượt mức (đến một gía trị nhất định) trong buồng kín khí trong đó có để sẵn một bình tự cứu  bên trong.

Nhà sản xuất: DEZEGA, Ukraine.

Website: www.dezega.com

 

Việc sử dụng UPG là bắt buộc khi bình tự cứu được đăng ký, đang trong quá trình kiểm tra kỹ thuật và cả trong lúc vận hành.

 

Tính năng và ưu điểm:

- Thời gian kiểm tra rò rỉ nhanh

- Lắp đặt và bảo dưỡng dễ dàng

- Có áp kế dầu

- Có bộ phận cân chỉnh

 

Đặc tính kỹ thuật:

- Áp suất buồng làm việc, kPa: 5 ± 0,2

- Khoảng đo áp suất, kPa: 3,8-5,3

- Tỉ lệ sai sót của áp kế, %: 1,6

- Kích thước, mm: 263 × 450 × 321

- Khối lượng, kg: 8