Bơm tay DEZEGA АМ-5

: АМ-5
Giá Bán : Liên hệ ngay
Bơm tay АМ-5 (dụng cụ hút) được dùng bằng cách hút không khí thông qua ống phát hiện khí độc, đảm bảo phát hiện nhanh chóng các thành phần độc hại của không khí trong mỏ.

Bơm tay АМ-5 (dụng cụ hút) được dùng bằng cách hút không khí thông qua ống phát hiện khí độc, đảm bảo phát hiện nhanh chóng các thành phần độc hại của không khí trong mỏ.

Để điều chỉnh dụng cụ hút АМ-5, DEZEGA khuyến nghị dùng thiết bị đo thể tích IO-1

Nhà sản xuất: DEZEGA, Ukraine.

Website: www.dezega.com

 

Đặc điểm kỹ thuật:

Lượng khí hút vào mỗi lần, cm3: 100

Lượng khí hút vào để kiểm tra độ kín khít của thiết bị hút khi lỗ vào đóng lại, trên mỗi phút, không quá, cm3: 3

Kích cỡ, mm: 90 ± 5 × 155 ± 5 × 56 ± 2

Khối lượng (không gồm vỏ), kg: 0,31

Khối lượng (có vỏ), kg: 0,38

Số lần bóp hút khí không ít hơn: 2600

Niên hạn, tối thiểu, năm: 3