Giá đỡ DEZEGA

: RACK
Giá Bán : Liên hệ ngay
Giá đỡ DEZEGA sử dụng việc cất giữ các thiết bị cứu hộ.

Hàng đặt (không có sẵn).

Cất giữ máy cứu hộ là một vấn đề quan trọng trong việc đảm bảo thiết bị luôn ở tình trạng hoạt động tốt. Giá đỡ dạng hở DEZEGA sẽ giúp cất giữ máy cứu hộ một cách khoa học trong nhà đèn. Giá đỡ dạng kín DEZEGA dùng trong các trạm chuyển đổi sẽ tăng thêm mức độ bảo vệ cho thiết bị trong điều kiện khắc nghiệt dưới đất.

Nhà sản xuất: DEZEGA, Ukraine.

Website: www.dezega.com

 

Tính năng và ưu điểm:

Có 2 loại: làm bằng thép không rỉ và kim loại đen.

Bảo vệ thiết bị tự cứu hộ ở dưới đất lẫn trong nhà đèn.

Giữ thiết bị ở vị trí đúng và thuận tiện.

Có các miếng phản quang để tăng tính an toàn.

 

Đặc tính kỹ thuật:

Khối lượng:

- Dạng hở, không quá: 65kg

- Dạng kín, không quá: 95kg

- Dạng kín dùng trong trạm chuyển đổi, không quá: 118kg

Kích cỡ:

- Dạng hở, không quá: 940х337х1778 mm

- Dạng kín, không quá: 955х413х1778 mm

- Dạng kín dùng trong trạm chuyển đổi, không quá: 955х420х1778 mm

Niên hạn: 10 năm

 

Hàng có sẵn bao gồm:

- Giá đỡ dạng hở, sức chứa 30 thiết bị tự cứu hộ loại Ci và ROXY, không có miếng phản quang, cho thị trường Ukraine.

- Giá đỡ dạng hở, sức chứa 30 thiết bị tự cứu hộ loại 1PVM, không có miếng phản quang, cho thị trường Ukraine.

- Giá đỡ dạng kín, sức chứa 25 thiết bị tự cứu hộ loại 1PVM, dùng trong trạm chuyển đổi, có miếng phản quang, cho thị trường Ukraine.

- Giá đỡ dạng hở, sức chứa 30 thiết bị tự cứu hộ loại CARBO-70, không có miếng phản quang, cho thị trường Nga.

- Giá đỡ dạng kín, sức chứa 25 thiết bị tự cứu hộ loại CARBO-70, dùng trong trạm chuyển đổi, có miếng phản quang, cho thị trường Nga.

- Giá đỡ dạng kín, sức chứa 30 thiết bị tự cứu hộ loại Ci và ROXY, dùng trong trạm chuyển đổi, có miếng phản quang, cho thị trường Châu Âu.