Máy bắn bi làm sạch bề mặt

: MBB
Giá Bán : Liên hệ ngay

I- Giới thiệu

Khi cần làm sạch bề mặt sắt thép, bêton, nhựa đường, đá khỏi lớp sét rỉ, sơn, v.v... người ta thường dùng máy bắn bi thép, các hạt thép. Ví dụ cần làm sạch vỏ tàu khi đưa lên đốc, sàn bêton, thành vách bể chứa, vv... Các máy kiểu hiện đại cho phép làm sạch bề mặt, thu gom bụi, thu hồi tái sử dụng bi và các hạt mài, không làm ô nhiễm môi trường. Năng suất và chất lượng làm sạch bằng máy rất cao, giảm hẳn chi phí nhân công , tăng hiệu qủa kinh tế.

   

  

II- Thông số kỹ thuật một số loại bắn bi và hạt mài thép

Loại Model 1-5HH:

Các loại khác:

Không có kết quả phù hợp với yêu cầu này.