Máy nén khí nhóm ВЭ, НВЭ

: MNK ВЭ, НВЭ
Giá Bán : Liên hệ ngay
Máy nén khí nhóm ВЭ, НВЭ:
- Trạm máy nén khí cố định НВЭ-0,4/1,3;
- Trạm máy nén khí ВЭ-0,6/1,0;
- Trạm máy nén khí cố định ВЭ-1/0,7;
- Trạm máy nén khí cố định НВЭ-5/0,9 У3;
- Trạm máy nén khí cố định НВЭ-10/0,7 М У3.

A.1 Trạm máy nén khí cố định НВЭ-0,4/1,3

Gồm máy nén khí trục vít, động cơ điện, dùng sản xuất cấp khí nén cho các hệ thống khác nhau, các trạm khí nén các phân xưởng, các dụng cụ dùng khí, cấp khí nén vào hệ thống ống dẫn khí nén, cấp khí nén cho các phương tiện vận chuyển ngành đường sắt và dùng cho các mục đích khác.                                         

-  Lưu lượng đầu vào : 0,4 – 6,3 M3/phút;                                              -  Áp suất nén : 13 kg/cm2.

A.2 Trạm máy nén khí ВЭ-0,6/1,0

Gồm máy nén khí trục vít, động cơ điện, dùng sản xuất cấp khí nén cho các hệ thống khác nhau, các trạm khí nén các phân xưởng, các dụng cụ dùng khí, cấp khí nén vào hệ thống ống dẫn khí nén, cấp khí nén cho các phương tiện vận chuyển ngành đường sắt và dùng cho các mục đích khác                                            

-  Lưu lượng đầu vào : 0,6 – 7 M3/phút;                                                 -  Áp suất nén : 10 kg/cm2.

A.3 Trạm máy nén khí cố định ВЭ-1/0,7

Gồm máy nén khí trục vít, động cơ điện, dùng sản xuất cấp khí nén cho các hệ thống khác nhau, các trạm khí nén các phân xưởng, các dụng cụ dùng khí, cấp khí nén vào hệ thống ống dẫn khí nén, cấp khí nén cho các phương tiện vận chuyển ngành đường sắt và dùng cho các mục đích khác.                                        

-  Lưu lượng đầu vào : 1 – 8 M3/phút                                                    -  Áp suất nén : 7 kg/cm2.

A.4 Trạm máy nén khí cố định НВЭ-5/0,9 У3

Gồm máy nén khí trục vít, động cơ điện, dùng sản xuất cấp khí nén cho các hệ thống khác nhau, các trạm khí nén các phân xưởng, các dụng cụ dùng khí, cấp khí nén vào hệ thống ống dẫn khí nén, và dùng cho các mục đích khác.                                             

-  Lưu lượng đầu vào : 5 M3/phút                                                          -  Áp suất nén : 7;9;11 kg/cm2

A.5 Trạm máy nén khí cố định НВЭ-10/0,7 М У3

Gồm máy nén khí trục vít, động cơ điện, dùng sản xuất cấp khí nén cho các hệ thống khác nhau, các trạm khí nén các phân xưởng, các dụng cụ dùng khí, cấp khí nén vào hệ thống ống dẫn khí nén, cấp khí nén cho các phương tiện vận chuyển ngành đường sắt và dùng cho các mục đích khác.                                        

-  Lưu lượng đầu vào : 10;15;20 M3/phút                                             -  Áp suất nén : 7 ; 8 kg/cm2   

Xem thông số kỹ thuật chi tiết của từng loại trên tại đây